ممبر اجباری

شروع از 1000ممبر تا سقف 300000 ممبر
 • واقعی
 • هر هزار ممبر 30 هزار تومان
 • زمان انجام 1 تا 24 ساعت

پاپ آپ

شروع از 1000 ممبرتا سقف 40000 ممبر
 • واقعی
 • هر 1000 ممبر 90 هزار تومان
 • زمان انجام 1 تا 24 ساعت

نوتیفکیشن

شروع از 1000 ممبرتا سقف 7 هزارممبر
 • واقعی
 • قیمت هر 1000 ممبر 150 هزار تومان
 • زمان انجام 1 تا 24 ساعت

ممبر فیک

شروع از 1000 ممبرتا سقف 30 هزار ممبر
 • واقعی
 • قیمت هر هزار ممبر 10 هزار تومن
 • زمان انجام 1 تا 24 ساعت

توضیحات خرید ممبر اجباری

خرید ممبر گروه
خرید ممبر اجباری

ممبر واقعی کانال با اد اجباری

این صفحه برای خرید ممبر واقعی تلگرام است.

 اد اجباری چیست ؟

اد اجباری به ممبرهایی در تلگرام گفته می شوند که به اجبار وارد کانال شده اند و کاربر از جوین خود در کانال بی خبر است تا این که پست اول شما را بعد از اد شدن در کانال ببیند.

ممبر واقعی چیست؟

ممبر واقعی همانطور که از اسمش معلوم هست ادم های عادی هستند. ممکن است که این اعضا از موضوع گروه یا کانال شما خوشش نیاید و ترک کند. این ممبر ها باعث افزایش ویو میشوند و مث ممبر فیک نیستند.

ممبر اجباری

ممبر واقعی کانال

 • لینک خصوصی

 • قیمت: 30,000 تومان

  قیمت هر 1000 ممبر 30 هزار تومان می باشد
 • لطفاً یک مقدار بین 3 و 300 را وارد نمایید .
  حداقل سفارش ممبر اجباری 3 k می باشد