ممبر اجباری

شروع از 1000ممبر تا سقف 300000 ممبر
 • واقعی
 • هر هزار ممبر 30 هزار تومان
 • زمان انجام 1 تا 24 ساعت

پاپ آپ

شروع از 1000 ممبرتا سقف 40000 ممبر
 • واقعی
 • هر 1000 ممبر 90 هزار تومان
 • زمان انجام 1 تا 24 ساعت

نوتیفکیشن

شروع از 1000 ممبرتا سقف 7 هزارممبر
 • واقعی
 • قیمت هر 1000 ممبر 150 هزار تومان
 • زمان انجام 1 تا 24 ساعت

ممبر فیک

شروع از 1000 ممبرتا سقف 30 هزار ممبر
 • واقعی
 • قیمت هر هزار ممبر 10 هزار تومن
 • زمان انجام 1 تا 24 ساعت

توضیحات خرید ممبر نوتیفیکیشن

خرید ممبر گروه
خرید ممبر نوتیفیکیشن

ممبر واقعی کانال با نوتیفیکیشن

این صفحه برای خرید ممبر واقعی تلگرام  است.

 ممبر نوتیفیکیشن چیست ؟

پوش نوتیفیکیشن یک پیام است که بر روی گوشی های اندرویدی پدیدار میشود , این پیام از طریق برنامه هایی که بر روی گوشی اندرویدی نصب شده است انجام میشود. توسعه دهندگان برنامه ها میتوانند در هر زمانی ارسال پوش نوتیفیکیشن را انجام دهند و برای نمایش پیام بر روی گوشی های اندرویدی نیاز نیست که کاربران برنامه را باز کنند و یا در حال استفاده باشند زیرا این پیام در محیط خارج از برنامه مورد نظر نمایش داده میشود .

ممبر واقعی چیست؟

ممبر واقعی همانطور که از اسمش معلوم هست ادم های عادی هستند. ممکن است که این اعضا از موضوع گروه یا کانال شما خوشش نیاید و ترک کند. این ممبر ها باعث افزایش ویو میشوند و مث ممبر فیک نیستند.

ممبر نوتیفیکیشن

اضاه کردن ممبر با نوتیفیکیشن

 • عمومی یا خصوصی فرق ندارد

 • قیمت: 150,000 تومان

  خرید هر 1000 ممبر 150هزار تومان می باشد
 • لطفاً یک مقدار بین 1 و 7 را وارد نمایید .