ممبر اجباری

شروع از 1000ممبر تا سقف 300000 ممبر
 • واقعی
 • هر هزار ممبر 17 هزار تومان
 • زمان انجام 1 تا 24 ساعت

پاپ آپ

شروع از 1000 ممبرتا سقف 40000 ممبر
 • واقعی
 • هر 1000 ممبر 87 هزار تومان
 • زمان انجام 1 تا 24 ساعت

نوتیفکیشن

شروع از 1000 ممبرتا سقف 7 هزارممبر
 • واقعی
 • قیمت هر 1000 ممبر 150 هزار تومان
 • زمان انجام 1 تا 24 ساعت

ممبر گروه

شروع از 1000 ممبرتا سقف 30 هزار ممبر
 • واقعی
 • قیمت هر هزار ممبر 25000
 • زمان انجام 1 تا 24 ساعت

توضیحات خرید ممبر گروه

خرید ممبر گروه
خرید ممبر گروه

ممبر واقعی

این صفحه برای خرید ممبر واقعی مخصوص گروه ها است.

ممبر واقعی چیست؟

ممبر واقعی همانطور که از اسمش معلوم هست ادم های عادی هستند. ممکن است که این اعضا از موضوع گروه یا کانال شما خوشش نیاید و ترک کند. این ممبر ها باعث افزایش ویو میشوند و مث ممبر فیک نیستند.

خرید ممبر گروه

خرید ممبر گروه

خرید ممبر فیک و واقعی مخصوص گروه تلگرام

 • تلفن همراه خود را وارد کنید
 • مثال: https://t.me/joinchat/AfVx5kRhjuGKmF-0ZfLucA

 • قیمت: 25,000 تومان

  قیمت هر 1000 نفر 25 هزار تومان می باشد
 • لطفاً یک مقدار بین 1 و 30 را وارد نمایید .