اندروید

platform

نصب Android SDK platform

 نصب Android SDK platform برای نصب Android SDK platform، ابتدا برنامه Android SDK Manager را اجرا کنید. شاید بهتر باشد که برای اجرا کردن برنامه...
Read More
۱ ۷ ۸ ۹