بایگانی برچسب ها: ایجاد محدودیت برای مقادیر سلول های سطر یا ستون

محدود کردن اطلاعات وارد شده در سلول ها

 محدود کردن اطلاعات وارد شده در سلول ها گاهی اوقات نیاز داریم برای اطلاعاتی که در سلول ها وارد میشود از لحاظ نوع و محدوده، محدودیت ایجاد کنیم،برای این کار ابتدا سلول مورد نظر را انتخاب کرده سپس مسیر زیر را دنبال میکنیم: برای مثال میخواهیم محتوای سلول E2 را به مقادیر عددی بین ۱۰و […]