پروژه واقعیت مجازی گوگل ،سال ها انسان ها با مشکل عدم وجود اطالاعات دست و پنجه نرم کردند.و عملا اطلاعات در کتابخانه های امپراطوری ها...