بایگانی برچسب ها: دوربین های قدیمی

جان بخشیدن دوباره به دوربین‌های قدیمی

جان بخشیدن دوباره به دوربین‌های قدیمی ،همه ی ما و نه تنها ما بلکه ی نسل های قبل از ما نیز با وجود راحت تر شدن امکانات زندگی سعی در بازگشت به گذشته دارند.انگار نوعی تعلق خاطر و نیاز و علاقه به ابزار های قدیمی میان ما انسان ها و ابزار ها قرار دارد.همه ی […]