توجه داشته باشید ابزار Pen بسیار قدرتمند و پیچیده است و فقط با تمرین زیاد می توانید 100 درصد به آن مسلط شوید اما با...