بایگانی برچسب ها: ایده

بخش پایانی استارتاپ

بخش پایانی استارتاپ   در بخش های قبل بحث درباره اینکه استارتاپ های چه هستند و شروع استارتاپ ها و مراحل آن را آغاز کردیم که یک استارتاپ چگونه  شروع می شود و ایده ی آن وسپس طراحی بوم کسب وکار مرتبط با آن سپس در مرحله آخر استارتاپ به اینجا خواهیم رسید. زمانی که […]

شروع یک استارتاپ (بخش اول)

در این بخش شروع یک استارتاپ را آغاز می کنیم که در مرحله اول ساخت آن به چه صورت عمل کنیم وبه سمت یک شرکت نوپا حرکت بکنیم.