بایگانی برچسب ها: برنامه ی جلسه مجازی

رایگان شدن سرویس Hangouts Meet گوگل تا ۱۱ تیر

رایگان شدن سرویس Hangouts Meet گوگل تا ۱۱ تیر . و باز هم اخبار دنیا ی تکنولوژی متاثر از کرونا ویروس. پس همه گیر شدن این ویروس در سطح جهان بیشتر شرکت ها بودجه هایی را به مقابله با این ویروس اختصاص دادند.در ابتدا همه کمک هایی را به سازمان های بهداشتی و موسسات خیریه […]