در مطلب آموزش ترمیم عکسهای قدیمی، یاد گرفتید که چطور یک تصویر کهنه و پاره و لوچ شده رو ترمیم کنید. گاهی فقط ترمیم کردن...