بایگانی برچسب ها: چند سطحی چیست

Cross platform یا چند سطحی چیست؟

با پیشرفت های سریع در فناوری در حوزه دیجیتالی بسیار رقابتی امروزی، توسعه دهندگان به طور مداوم در شکار ابزارهای توسعه برنامه یا چارچوب هایی هستند که می توانند کار خود را آسان تر کنند و زمان و هزینه توسعه برنامه را به حداقل برانند. در حال حاضر در سال ۲۰۲۱، خواهید دید که تعداد […]