بایگانی برچسب ها: کسب وکار

بوم کسب کار (بخش سوم)

در بخش هایی قبلی در ارتباط با شروع استارتاپ و بوم کسب وکار صحبت کردیم در این بخش مثالی از بوم کسب وکار را بررسی می کنیم

بوم کسب وکار (بخش دوم)

پس از آنکه ایده ی خود را مشخص کردیم لازم است که بوم مدل کسب وکار خود را طراحی کنیم که این کار به درک بهتر از کسب وکار خود می رسیم