بایگانی برچسب ها: artificial intelligence

دلایل اهمیت هوش مصنوعی در جهان امروز

دلایل اهمیت هوش مصنوعی در جهان امروز دلایل اهمیت هوش مصنوعی در جهان امروز در بحث های قبلی زندگی مورچه‌ها و ارتباط آنها با هوش مصنوعی را بررسی کرده و به اختصار آموختیم که چگونه مورچه‌ها یکی از هوشمندترین موجودات روی کره زمین هستند. نوبت به بررسی تخصصی‌تر هوش مصنوعی و الگوریتم‌هایی که از زندگی […]

تاریخچه و تعریف هوش مصنوعی

یکی از نوین ترین بحث های تکنولوژی، هوش مصنوعی بوده و کاربردهای زیادی در دنیای امروز انسانها دارد. بسیاری از محققان و مهندسین در جستجوی راهی برای هر چه بیشتر هوشمندسازی سیستمها هستند، تا بتوانند در جهت رفاه انسانها، بخشی از کارهای سخت بشریت را به رباتها و سیستمهای هوشمند واگذار کنند.

ارتباط مورچه ها با هوش مصنوعی

در بخش اول معرفی علم های مرتبط با هوش مصنوعی، به بررسی زندگی مورچه ها و ارتباط آنها با هوش مصنوعی پرداخته و ضمن معرفی مختصر این مسائل، خلاصه ای از جزئیات زندگی مورچه ها را نیز برای آمادگی در مورد بحثهای تخصصی تر مطرح خواهیم نمود.