برنامه نویسیسی شارپ

آموزش ارسال عکس با ربات تلگرام سی شارپ

با سلام امروز در خدمتتون هستیم با آموزش ارسال عکس در ربات تلگرام با استفاده از سی شارپ.

توجه!

قبل از هر چیزی شما باید از قسمت Manage NuGet Packages پگیج Telegram.Bot را حتما اضافه کنید.

این پکیج حاوی متد های لازم برای ساخت ربات تلگرام با سی شارپ می باشد.

حالا ربات خود را تعریف میکنیم و رویداد آپدیت آن را میسازیم.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Net;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using Telegram.Bot;
using System.IO;
using Newtonsoft.Json;
using Telegram.Bot.Types.ReplyMarkups;

namespace Bot
{
public class text
{
public string[] q;
public string[] a;

}

class Program
{
static TelegramBotClient bot;
static void Main(string[] args)
{
Console.OutputEncoding = Encoding.UTF۸;
Console.Title = “Telegram Bot by zarrinhoor”;

bot = new TelegramBotClient(“bot_token”);

bot.OnUpdate += bot_OnUpdate;

bot.StartReceiving();

Console.ReadLine();
}
static async void bot_OnUpdate(object sender, Telegram.Bot.Args.UpdateEventArgs e)
{
try
{

}
catch (Exception ex)
{
Console.WriteLine(“Error: ” + ex.Message);

}
}
}
}

کافیه به جای Bot_teken توکنی که BotFather بهتون میده رو وارد کنید.

خب حالا کد های ارسال عکس را در رویداد آپدیت ربات جای گذاری میکنیم.

const string about = @”pics/zarrinhoor.jpg”;

          var fileNames = about.Split(Path.DirectorySeparatorChar).Last();

          using (var fileStream = new FileStream(about, FileMode.Open, FileAccess.Read, FileShare.Read))
          {
            await Bot.SendPhotoAsync(
              e.Update.Message.Chat.Id,
              fileStream,
              "کپشن عکس");
          }

کافیه به جای pics/zarrinhoor.jpg مسیر عکس مورد نظر از پوشه ی پروژه را وارد کنید.

کد کامل به صورت زیر است:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Net;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using Telegram.Bot;
using System.IO;
using Newtonsoft.Json;
using Telegram.Bot.Types.ReplyMarkups;

namespace Bot
{
public class text
{
public string[] q;
public string[] a;

}

class Program
{
static TelegramBotClient bot;
static void Main(string[] args)
{
Console.OutputEncoding = Encoding.UTF8;
Console.Title = “Telegram Bot by zarrinhoor”;

bot = new TelegramBotClient(“bot_teken”);

bot.OnUpdate += bot_OnUpdate;

bot.StartReceiving();

Console.ReadLine();
}
static async void bot_OnUpdate(object sender, Telegram.Bot.Args.UpdateEventArgs e)
{
try
{
const string about = @”pics/zarrinhoor.jpg”;

var fileNames = about.Split(Path.DirectorySeparatorChar).Last();

using (var fileStream = new FileStream(about, FileMode.Open, FileAccess.Read, FileShare.Read))
{
await bot.SendPhotoAsync(
e.Update.Message.Chat.Id,
fileStream,
“کپشن زرین هور”);
}
}
catch (Exception ex)
{
Console.WriteLine(“Error: ” + ex.Message);

}
}
}
}

خروجی به صورت زیر خواهد بود.

تصویر

محمد فرجی

تلاش بیهوده نیست...

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا