تبدیل متن به عکس در زبان php

0 41

تبدیل متن به عکس در زبان php

فرض کنید که می خواهیم با استفاده از کدهای PHP ، یک متن دلخواه را به یک عکس تبدیل کرده و آن عکس را در پوشه (folder) حاوی صفحه PHP ، ذخیره کنیم. اولین نکته این است که باید فایل مربوط به فونت مورد نظرمان را در پوشه (folder) قرار داده باشیم، زیرا فونت متن در عکس، بر اساس آن می باشد. سپس کدهای PHP زیر را می نویسیم :

فایل مربوط به فونت، دارای نام arial.ttf است و آن را در پوشه (folder) حاوی فایل PHP قرار داده ایم و مسیر آن را در خط زیر مشخص کرده ایم :

متن مورد نظرمان را برابر WWW.ZARRINHOOR.COM  در نظر گرفته ایم و آن را در خط زیر تعریف کرده ایم :

نام عکس خروجی که در فولدر حاوی فایل PHP ذخیره می شود را برابر my_image.png تعیین کرده ایم

شما همچنین ممکن است مانند بیشتر از نویسنده

ترک یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.