بازی

مجموعه کامل رمز GTA V (کامپیوتر گوشی )

مجموعه کامل رمز GTA V (کامپیوتر گوشی ) ،مجموعه کامل رمز GTA V (کامپیوتر)، خب بریم سراغ رمز ها و کد های تقلب بازی GTA V برای کامپیوتر  در اینجا سعی کردیم هرچه رمز در هرکجای دنیا که وجود داشت و در این بازی قابل استفاده بود را جمع آوری کنیم و برایتان قرار دهیم 

مجموعه کامل رمز GTA V (کامپیوتر) ،رمز ها و کد های تقلب بازی GTA V برای کامپیوتر.

مجموعه کامل رمز GTA V (کامپیوتر گوشی )

کد تقلبتاثیر
SNOWDAYلغزنده شدن خودروها
MAKEITRAINتغییر آب و هوا
SKYDIVEچتر نجات
CATCHMEسریعتر دویدن
TURTLEخون و اسلحه کامل + تعمیر ماشین
SLOWMOصحنه آهسته
PAINKILLERشکست ناپذیری
DEADEYEهدف گیری آهسته
BARNSTORMStunt Planeهواپیمای
BUZZOFFبالگرد Buzzard
TRASHEDخودرو Trashmaster
VINEWOODخودرو Limo
RAPIDGTخودرو Rapid GT
OFFROADموتور سیکلت Sanchez
کد تقلب تاثیر
ROCKETموتور سیکلت PCJ-600
COMETخودرو Comet
BANDITدوچرخه BMX
SKYFALLسقوط آزاد
INCENDIARYگلوله های آتشین
POWERUPافزایش قدرت
LIQUORحالت مستی
FLOATERبدون جاذبه
LAWYERUPکاهش سطح تعقیب
FUGITIVEافزایش سطح تعقیب
TOOLUPاسلحه کامل
HOPTOITپرش زیاد
HOTHANDSدستان انفجاری
HIGHEXگلوله های انفجاری

رمز های موبایلی GTA V

تاثیر کدشماره تلفن
تغییر شکل موبایل۱-۹۹۹-۳۶۷-۳۷۶۷
گلوله های آتشین۱-۹۹۹-۴۶۲-۳۶۳-۴۲۷۹
گلوله های انفجاری۱-۹۹۹-۴۴۴-۴۳۹
مشت های انفجاری۱-۹۹۹-۴۶۸۴-۲۶۳۷
چتر نجات۱-۹۹۹-۷۵۹-۳۴۸۳
ماه گرفتگی۱-۹۹۹-۳۵۶-۲۸۳۷
حالت مستی۱-۹۹۹-۵۴۷-۸۶۱
بازیابی توانایی ها۱-۹۹۹-۷۶۹-۳۷۸۷
حالت آهسته۱-۹۹۹-۷۵۶-۹۶۶
سقوط آزاد۱-۹۹۹-۷۵۹-۳۲۵۵
وسیله BMX۱-۹۹۹-۲۲۶-۳۴۸
وسیله COMET۱-۹۹۹-۲۶۶-۳۸
موتور PCJ-600۱-۹۹۹-۷۶۲-۵۳۸
دوچرخه سانچز۱-۹۹۹-۶۳۳-۷۶۲۳
ماشین RAPIDGT۱-۹۹۹-۷۲۷-۴۳۴۸
لیموزین۱-۹۹۹-۸۴۶-۳۹۶۶۳
ماشین شهرداری۱-۹۹۹-۸۷۲-۴۳۳
هلیکوپتر جنگی۱-۹۹۹-۲۸۹-۹۶۳۳
ماشین DUKE۱-۹۹۹-۳۳۲۸-۴۲۲۷
زیر دریایی۱-۹۹۹-۲۸۲-۲۵۳۷
هواپیما۱-۹۹۹-۳۹۸-۴۶۲۸
هواپیما مدل ۲۱-۹۹۹-۲۲۷۶-۷۸۶۷۶
نشانه گیری آهسته۱-۹۹۹-۳۳۲-۳۳۹۳
شکست ناپذیری۱-۹۹۹-۷۲۴-۶۵۴-۵۵۳۷
حرکات آهسته۱-۹۹۹-۷۵۶۹-۶۶
سلامتی و مهمات کامل۱-۹۹۹-۸۸۷-۸۵۳
سریع دویدن۱-۹۹۹-۲۲۸-۸۴۶۳
افزایش سطح تعقیبکاهش سطح تعقیب۱-۹۹۹-۳۸۴۴-۸۴۸۳۱-۹۹۹-۵۲۹۹-۳۷۸۷
تغییر آب و هوا۱-۹۹۹-۶۲۵-۳۴۸-۷۲۴۶
لغزنده شدن خودروها۱-۹۹۹-۷۶۶-۹۳۲۹

امیدوارم مطلب فوق برای شما مفید بوده باشد.

نوشته های مشابه

یک دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا