بایگانی برچسب ها: استارتاپ

عوامل موثر در موفقیت استارتاپ

عوامل موثر در موفقیت یک استارتاپ که شامل ده مورد از عوامل مانند مدیریت، بازاریابی، داشتن زمانبندی مناسب، مطرح کردن ایده خود با دیگران است را در این مقاله بررسی خواهیم کرد.

بخش پایانی استارتاپ

بخش پایانی استارتاپ   در بخش های قبل بحث درباره اینکه استارتاپ های چه هستند و شروع استارتاپ ها و مراحل آن را آغاز کردیم که یک استارتاپ چگونه  شروع می شود و ایده ی آن وسپس طراحی بوم کسب وکار مرتبط با آن سپس در مرحله آخر استارتاپ به اینجا خواهیم رسید. زمانی که […]

شروع یک استارتاپ (بخش اول)

در این بخش شروع یک استارتاپ را آغاز می کنیم که در مرحله اول ساخت آن به چه صورت عمل کنیم وبه سمت یک شرکت نوپا حرکت بکنیم.

استارتاپ ها چه هستند؟

استارتاپ شرکتی که به تازگی ایجاد شده است و با ارائه راه حل های نوآورانه برای حل یک نیاز در بازار ایجاد شده است.