بایگانی برچسب ها: تایید ویدئو در یوتیوب

استفاده ازسیستم خودکار نظارت برمحتوا ، یوتیوب برای پیک بار

استفاده ازسیستم خودکار نظارت برمحتوا یوتیوب نیز تحت فشار کرونا موقتا متحول شد. این شرکت نیز به دلیل افزایش پیک باری و همچنین دورکاری کارمندان با مشکل مواجه شد. به همین دلیل برای مدت کوتاهی تصمیم گرفته تا بخش عمده ی کار را به وسیله سیستم کنترل محتوای خودکار کنترل کند. تغییرات ایجاد شده یوتیوب […]