فرق بین تصاویر پیکسلی و وکتوری چیست؟ کسانی که با فرمت‌های مختلف تصاویر آشنایی بیشتری دارند، حتما با واژگانی مانند پیکسل (بیت‌مپ) و وکتور (بردار)...