بایگانی برچسب ها: تغییرات در گوگل

تایید اپلیکیشن‌های پلی‌استور با تاخیر ۷روزه رخ خواهد شد

تایید اپلیکیشن‌های پلی‌استور با تاخیر ۷روزه ،کرونا در همه ی ابعاد زندکی ما انسان ها تاثیر گذاربوده است. کمتر شغل و کسب و کاری را می توان دید که از آن متاثر نشده باشد. این تاثیر را می شود روی بازه ی وسیع تکنولوژی نیز دید. حوزه ای که به دقت و سرعت مشهور است […]