مشکل فارسی نویسی در ایلوستریتور

مشکل فارسی نویسی در ایلوستریتور 2018 و2017 مشکلی است که اکثر کاربران پس از نصب و اولین اجرا با آن مواجه می شوند.چرا که پیش فرض این نرم افزار برای تایپ با زبان های لاتین تنظیم شده است و بر همین اساس هنگام تایپ با حروف فارسی این حروف به صورت