بایگانی برچسب ها: نحوه سریع خاموش کردن ویندوز

نحوه تنظیم خاموش شدن ویندوز به صورت سریع

نحوه تنظیم خاموش شدن ویندوز به صورت سریع آیا میدانستید که همزمان با افزایش تعداد برنامه هایی که نصب میکنید،زمان خاموش شدن ویندوز نیز بالا میرود؟؟؟زمانی که شما اقدام به خاموش کردن سیستم میکنید ،ویندوز منتظر میماند تا تمام برنامه های نصب شده روی سیستم متوقف شوند،که به نسبت برنامه های نصب شده روی سیستم،زمان […]