مقدمه سیستم عامل یونیکس یک سیستم عامل عمومی است. این سیستم عامل به طور گسترده در کاربردهای backend، برروی سرورها، در workstationهای قوی و ......