openstack

اپن استک openstack چیست

تعریف openstack (اپن استک) Open stack  یکی از موضوعاتی است  که پیرامون رایانش ابری و cloud مطرح می شود .درواقع OpenStack مجموعه ای از نرم...
Read More
Unix OS

سیستم عامل یونیکس(Unix OS)-بخش سوم

راهکارهای همزمانی در یونیکس یونیکس راهکارهای متنوعی را برای ارتباط و همگام سازی فرایندها فراهم کرده است. در اینجا مهمترین آنها را مورد توجه قرار...
Read More
Decoding

سیستم تشخیص گفتار(Speech Recognition)

سیستم تشخیص گفتار(Speech Recognition) تشخیص گفتار تشخیص خودکار گفتار(Speech Recognition) که به فرایند تبدیل گفتار انسان به متن یا فرمان معادل گفته می‌شود، به رایانه‌ها...
Read More
Palm OS

سیستم‌عامل پالم(Palm OS)

سیستم‌عامل پالم(Palm OS) تعریف سیستم‌عامل پالم سیستم‌عامل پالم یا سیستم‌عامل گارنت یک سیستم عامل است که در سال ١٩٩٦ به وسیله شرکت پالم برای دستیار...
Read More