آکیناتور

سایتی که پیشگویی میکند!

سایتی که پیشگویی میکند! ،شاید تا بحال یک یوتیوبر و یا یک سلبریتی را دنبال کرده باشید و اکنون نام فرد موردنظر را گم کرده...
Read More
ai

تاریخچه و تعریف هوش مصنوعی

تاریخچه و تعریف هوش مصنوعی تاریخچه و تعریف هوش مصنوعی ،با پیدایش کامپیوترها بسیاری از امور بشر که قبلا توسط خودش انجام می گرفت حذف...
Read More