بایگانی برچسب ها: گیت ها

امکانات گیت هاب رایگان شد ، گیت هاب چیست؟

امکانات گیت هاب رایگان شد ،شاید در ۳ ماه گذشته بیشتر خبر هایی که ما کار کرده ایم و ئر آن به رایگان شدن و یا تخفیف اشاره کرده ایم مربوط به شیوع بیماری کرونا بود.ولی بعد از مدت زیادی این بار باز پای رقابت به حوزه ی فناوری باز شد.گیت هاب که پس از […]