نویسنده: مائده حسینی

چند بازی معروف با هوش مصنوعی

بله، البته. چند بازی معروف با هوش مصنوعی در زیر آمده است:

هوش مصنوعی ها و کاربرد آن ها

هوش مصنوعی یا AI، مجموعه‌ای از روش‌ها، الگوریتم‌ها و تکنیک‌های محاسباتی است که به کامپیوترها و سیستم‌های دیگر اجازه می‌دهد تا با استفاده از داده‌های ورودی، یادگیری، تصمیم‌گیری و انجام کارهایی که در گذشته توسط انسان‌ها انجام می‌شد، برای حل مسائل و انجام وظایف مختلف مورد استفاده قرار بگیرد. در زیر نام چندین مدل و […]