نویسنده: مینو شریف زاده

امنیت پیج اینستاگرام

در رابطه با هر مسائلی بحث امنیت برجسته تر از هر موضوعی است.در دنیای اینترنت و فضای مجازی امنیت نقش مهم و اساسی دارد.به همین دلیل امروزه بسیاری از اپلیکیشن ها و همین طور اینستاگرام یک بخش امنیتی در اپشن های موجوده خود دارند با استفاده از این اپشن میتوان ازاحتمال هک شدن و ورود […]