بایگانی برچسب ها: دیاگرام معماری سه لایه

معماری چند لایه ی نرم افزار

معماری چند لایه شامل چندین لایه ی  مختلف است که هر یک از این لایه ها می توانند منطقی یا فیزیکی باشند.هر یک از این لایه ها کار خاصی را انجام می‌دهند و  مستقل از لایه های دیگر عمل می‌کند.