بایگانی برچسب ها: طرخ واقعیت مجازی

پروژه واقعیت مجازی گوگل ،شروع با حیوانات

پروژه واقعیت مجازی گوگل ،سال ها انسان ها با مشکل عدم وجود اطالاعات دست و پنجه نرم کردند.و عملا اطلاعات در کتابخانه های امپراطوری ها ایزوله بود .پس از انقلاب صنعتی و ورود انسان ها به دنیای مدرن و کشف دستگاه چاپ دنیا باز تغییر کرد.و با گسترش کتبخانه ها مواجه شد.پس از انقلاب صنعتی […]