بایگانی برچسب ها: هدست های طبیعی

نسل جدید هدست های واقعیت مجازی

نسل جدید هدست های واقعیت مجازی ،با شیوع کرنا در جهان و در قرنطینه قرار گرفتن بخش وسیعی از مردم جهان توجه ها به سمت دنیای مجازی رفت.تنها راه تحمل کردن قرنطینه خانگی پناه بردن به تفریخ های مجازی است. اشغال بی سابقه ی پهنای باند اینترنت جهانی خود شاهدی بر این ادعاست. اهمیت هدست […]