php

توابع (function) در php

  توابع (function) درphp   توابع، الگوهای استاندارد و تعریف شده در زبان های برنامه نویسی از جمله در php هستند . به عبارت دیگر،...
Read More
php

مفهوم session در php

مفهوم session در php   تعریف session در php Session هم مانند کوکی ها که در جلسه قبل توضیح داده شد،راهی است برای اینکه از...
Read More