گوگل کروم

تغییر صفحه ی پیش فرض کروم،تغییر صفحه ی اولیه ی مرور گر کروم،تغییر صفحه ی اول کروم،تغییر صفحه ی اول گوگل،تنظیم صفحه ی اول کروم

تغییر صفحه ی پیش فرض کروم

همه ی ما به صورت پیش فرض هنگام باز کردن گوگل کروم با صفحه ی سرچ گوگل مواجه خواهیم شد.پس از زیارت این صفحه ذاحتمالا...
Read More