اخبار

واحدهای اندازه گیری مقیاس در طول

واحدهای اندازه گیری مقیاس در طول ،هیچ کس نمی داند پیشینیان ما چه زمانی فهمیدند که نیازمند اندازه گیری بعضی چیزها هستند؛ اما یکی از اولین کمیتهایی که توانستند آنرا اندازه بگیرند، فاصله یا طول بود. انسانها در ابتدا با استفاده از اعضای بدن خود این کمیت را اندازه گیری می کردند. طول ساعد، طول پا و طول دستهای بازشده ازهم، اولین مبنا(واحد)های اندازه گیری بودند. اندک اندک با پیشرفت زندگی انسان و افزایش شناخت او از طبیعت و محیط اطرافش، واحدهای اندازه گیری نیز دقیقتر شدند. انسانها رفته رفته نیاز به وسایل و یکاهای استاندارد اندازه گیری را احساس کردند. از این رو با پیشرفت دانش انسانها، واحدهای استاندارد و وسایل اندازه گیری نظیر متر ساخته شدند. امروز دستگاه های اندازه گیری معینی تعریف شده اند و همگی ما از واحدهای مشخصی(استاندارد) استفاده می کنیم.

بیشتر اندازه های اطراف ما در مقیاس ماکرو هستند؛ یعنی اندازه هایی دارند که برای ما قابل درک اند. اما تعداد اجزای پیرامون ما که اندازه هایشان به قدری بزرگ و یا به اندازه ای کوچک است که حتی از حیطه درک ما خارج هستند نیز کم نیست. دانشمندان برای قابل فهم کردن این اندازه ها ازروش نمادگذازی علمی استفاده کرده اند. با این وجود برای درک اندازه های خیلی بزرگ یا خیلی کوچک نیازمند ضرب و تقسیم این مقیاسها برای تبدیل آنها به مقیاسهای قابل درک می باشیم.

اندازه گیری یک مرحله ی مهم برای جمع آوری اطلاعات است. اندازه گیری به ما کمک می کند تا اشیا را از لحاظ اندازه، مقدار،بزرگی و کوچک، بلندی و کوتاهی و … باهم مقایسه کنیم. اندازه هر چیز را با یک عدد و یکای آن گزارش می کنیم. به یکای اندازه گیری، واحد نیز می گویند.

به فاصله ی میان دو نقطه طول گفته میشود و برای اندازه گیری طول از واحدها و ابزارهای مختلفی استفاده میگردد.

دانشمندان برای آنکه عددهای حاصل از اندازه گیری های مختلف یک چیز با هم مقایسه پذیر باشند، در نشست های بین المللی توافق کردند که برای هر کمیت یکای معینی را تعریف کنند.

تبدیلات

یکای طول در سیستم SI متر است و یک متر برابر فاصله ایست که نور در بازه زمانی ۱۰۸*۳/۱  ثانیه د ر خلا طی می کند. واحدهای دیگر کاربردی طول عبارتند از: متر، اینچ، مایل ، پا و یارد .

– هر اینچ برابر ۲.۵۴ سانتی متر است » 1 inches= 2.54 centimeter

– هر فوت(پا) برابر ۳۰.۵ سانتی متر است » ۱۱ feet = 30.5 centimeter

– هر مایل برابر ۱.۶ کیلومتر است » 1 mile = 1.6 kilometer

– هر یارد برابر ۹۱.۴۴ سانتی متر است » 1 Yard = 91.44centimeter

از پا بیشتر برای ارتفاع از سطح زمین استفاده می شود و مایل در بسیاری از کشورها به جای کیلومتر برای تعیین فاصله بین دو شهر استفاده می شود.

وقتی هواپیمایی در ارتفاع ۲۵۰۰ پایی حرکت می کند ارتفاع آن تقریبا معادل ۷۶۲ متر است.

اگر فاصله ی بین دو شهر ۳۰۰ مایل باشد فاصله آن دو شهر تقریبا معادل ۴۸۳ کیلومتر است.

قطر یک تلویزیون ۲۱ اینچی تقریبا معادل ۵۳.۵ سانتی متر(حدود نیم متر) است.

تبدیل واحد های طولی:

* ۱ میلیمتر = ۰۳۹ / ۰ اینچ

* ۱ اینچ = ۴۰۰ / ۲۵ میلیمتر

* ۱ اینچ = ۵۴ / ۲ سانتیمتر

* ۱ متر = ۰۹۳ / ۱ یارد

* ۱ فوت = ۳۳۳ / ۰ یارد

* ۱ فوت = ۱۲ اینچ

* ۱ فوت = ۵ / ۳۰ سانتیمتر

* ۱ فوت = ۳۰۵ / ۰ متر

* ۱ یارد = ۳ فوت

* ۱ یارد = ۹۱۴ / ۰ متر

* ۱ یارد = ۴۴ / ۹۱ سانتیمتر

* ۱ کیلومتر = ۶۲۱ / ۰ میل

* ۱ میل = ۶۰۹ / ۱ کیلومتر

* ۱ میل = ۳ / ۱۶۰۹ متر

* ۱ میل = ۱۷۶۰ یارد

* ۱ میل دریایی = ۶۰۸۰ فوت

* ۱ میل دریایی = ۵۱۵۲ / ۱ میل

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا